1454. évi VII. törvénycikk

ugyanazon egy nemesnek több vármegyében levő jobbágyai urukkal indulhatnak hadba

Továbbá, hogy a több vármegyében birtokos nemeseknek hadba szálló jobbágyait az ilyen vármegyéknek összeiró választott emberei urukhoz küldjék abba a vármegyébe, a hol azok urainak személyes lakhelyük van.

1. § És ha ezeknek a nemeseknek vagy uraknak úgy tetszik, hadba szálló embereikkel saját uraiknak banderiumában menjenek és vonuljanak táborba.

2. § A kik egyszersmind e harczosaiknak számára és személyére nézve a főkapitánynak számot adni s róluk felelni tartoznak.


  Vissza az oldal tetejére