1454. évi VIII. törvénycikk

hogy mindenki saját költségén, mások megkárositása nélkül tartozik katonáskodni és a rakonczátlankodó katonákra szabott büntetés

Továbbá minden harczos, úgy az előkelőbb mint az alábbvaló, úgy odamenet, mint a táborban létel alatt és visszajövet saját költségén tartozik utazni.

1. § És senki se merjen megfelelő fizetés nélkül valami dolgot vagy élelmi szereket elvenni.

2. § Ha pedig valaki valamely helyen valami dolgot vagy élelmi szereket erőszakosan venne el, az illető vármegye hadának vezetője a károsult félnek a kárttevő részéről haladéktalanul elégtételt tartozik adni.

3. § És ha a kárttevőnek nem volna miből eleget tennie, akkor a vármegye hadának emlitett vezetője annak személyét szolgáltassa ki a káros kezéhez.

4. § Ha pedig az ilyen hadvezető az olyan kárttevő személynek előkelőbb állása miatt ezt meg nem tehetné, értesitse erről a főkapitányt, a ki tartozzék a károsnak elégtételt szolgáltatni.

5. § Külömben álljon szabadságában a károsnak a maga kárát törvény utján keresni a főpap- és báró urak decretumának tartalma szerint.


  Vissza az oldal tetejére