1458. évi II. törvénycikk

a király a maga jövedelméből köteles hadat viselni; különben a zászlósok és végül a nemesek is keljenek föl

Továbbá, hogy ezt a Magyarországot, annak összes és bármely ellenségei és feldulói ellenében a király ur saját királyi jövedelmeiből tartozzék megvédeni és megótalmazni.

1. § Ugy tudniillik, hogy ha a király ur ez országot az ellenségek támadásai ellenében saját jövedelme segélyével meg nem védhetné vagy megvédni nem tudná; akkor, az országnak főpapjai és bárói és egyéb egyházi férfiai tartozzanak és legyenek kötelesek banderiumaikat vagyis csapataikat, a megdicsőült királyoknak e részben tett meghatározásához képest, kiállitani és fölkelni.

2. § Ha pedig ezekkel sem lehetne az ellenséggel szembe szállni: akkor az összes nemesek és bármely más rendü, birtokos emberek tartoznak katonákul kiállani (a mint ez Magyarország más királyainak idejében volt) és táborba szállani.


  Vissza az oldal tetejére