1458. évi XIII. törvénycikk

hogy évenkint Pünkösd ünnepén országgyülést kell tartani Pesten

Továbbá, hogy az összes országlakosoknak és birtokosoknak, Pest városában minden év Pünkösd napjára fejenként egybe kell gyülekezniök.

1. § És a kik magukat helyes okokkal ki nem menthetik, azoknak birtokait a kormányzó ur vagy a király ur foglalja el.


  Vissza az oldal tetejére