1458. évi XV. törvénycikk

hogy minden jobbágyot a fekvőjószágok elfoglalásának és tizenkét márka fizetésének terhe alatt szabadon el kell bocsátani

Továbbá, hogy ha a jobbágyok szabadságot kaptak és a törvényes földbért letették s más szokott tartozásaikat is lefizették, az ország régi szokása szerint minden birtokos ember köteles minden peres eljárás mellőzésével megengedni, hogy azok az ő birtokaikból békésen, bizton és bátorságosan mások birtokaira mehessenek.

1. § Ha pedig valaki nem akarná megengedni, akkor az illető vármegyének ispánja vagy alispánjai és szolgabirái kötelesek lesznek az ilyen jobbágyot hat márkával kiszabaditani, miként ezt a régi szokás megköveteli.

2. § A kik pedig az ispánoknak nem akarnának engedelmeskedni, azoknak birtokait a királyi felség vagy kormányzója foglalja el és tartsa meg mindaddig, mig az ilyen jobbágy tizenhat márkával ki nem szabadul.


  Vissza az oldal tetejére