1458. évi törvénycikkek

Befejezés és megerősités

Mi tehát a nevezett főpapuraknak, és az ország összes előkelőinek és nemeseinek a joggal megegyező kéréseire hajolván, igérjük, hogy mi vagy a nevezett Mátyás megválasztott király ur az előbb előadott czikkelyeket és azok mindenikét sértetlenül megtartjuk, teljesitjük és végrehajtjuk, és hogy ezt valósággal megakarjuk tenni.

1. § És mindez előre bocsátottaknak bizonyságául elhatároztuk, hogy jelen levelünket mondott Magyarországunk főpap urai, bárói és nemesei közönségének kiadjuk.

Kelt Pesten, a föntebb emlitett gyülés huszonnegyedik napján, az Urnak ezernégyszáz ötvennyolczadik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére