1462. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmáczia, Horvátország stb. királya. Jelentjük jelen levelünkkel:

1. § Hogy midőn e napokban, tudniillik Magyarországunk összes főpapjainak, báróinak és előkelőinek meg nemeseinek szent Márk evangelista ünnepének tizenötöd napján e Budavárosunkban tartott jelen országgyülésén velük együttesen az előbb megnevezett országunk állapotának megjavitására alkalmas sok és fontos dolgok iránt intézkedtünk, ugyanezek a főpapok, bárók, előkelők és nemesek, mindnyájuk közös egyetértésével, többek közt országunk régi törvényét és szokását megujitó és felvilágositó bizonyos czikkelyeket adtak és terjesztettek elénkbe, melyek rendre imitt következnek, ilyen tartalommal:


  Vissza az oldal tetejére