1462. évi II. törvénycikk

azok az esetek, melyek hütlenség vétkére tartoznak, és a melyekben, valamint másokban, a király úr a bünösök birtokait és fekvő jószágait másnak adhatja és adományozhatja

1. § A ki az alkotmány, a király és korona közhatalma ellen támad.

2. § Továbbá a ki hamis okiratot készit és azt a biróság előtt nyilván használja.

3. § Továbbá a ki hamis pecsétet metsz és használ.

4. § Továbbá a kik hamis pénzt vernek, vagy a kik azt, kereskedést üzvén, tudva és nyilván nagy mennyiségben használják.

5. § Továbbá a ki vérrokonait a vérség negyedik izén belül meggyilkolja.

6. § Továbbá a faluknak és majoroknak nyilvános gyujtogatói.

7. § Továbbá a kik az ország belállapotának felforgatására idegen dulókat vagy zsoldosokat hoznak be.

8. § Továbbá a kik perbehivás és eltiltás után önhatalmulag a birói levelek és a rendes birák itéletei ellen támadnak és azoknak ellene szegülnek.

9. § Továbbá a kik közoltalmat vagy szabadmenedéket biztositó levelet sértenek meg, nyilvános elmarasztalásuk esetében.

10. § Továbbá a kik az ország rendes biráit megölik vagy megsebesitik, különösen a mikor köztisztükben járnak el.

11. § Továbbá a kik a várakat vagy saját uraikat elárulják, ha őket nyilván elmarasztalták.

12. § Továbbá a kik ellenfeleiket a köz- vagy nádori törvényszékek helyén megölik.

13. § Továbbá a kik valamely nyilvános és kárhoztatott vallásfelekezethez csatlakoznak.

14. § Továbbá a kik vért fertőztetnek és nőrokonaikat a vérség negyedik izén belül elcsábitják, ha őket nyilván elmarasztalták és levelesitették.


  Vissza az oldal tetejére