1462. évi III. törvénycikk

az egyházi biróság elé tartozó ügyek

1. § Minden ügy, mely az isteni tiszteletet vagy a szentségek körül való vétségeket illeti.

2. § Továbbá a hit dolgát és az eretnekséget vagy az eretnekséggel gyanusitottakal érintő ügyek.

3. § Továbbá a végrendeleti ügyek és a mi azokkal jár.

4. § Továbbá a házassági és a velük kapcsolatos ügyek, különösen pedig a hitbér és jegyajándékok, menyekzői ajándékok és negyedjog dolga; ha nem ingatlan örökség megszerzése a kereset tárgya.

5. § Továbbá a dologi és személyes dézsma ügyek, meg az ezzel kapcsolatos dolgok.

6. § Továbbá az uzsoraügyek.

7. § Továbbá az özvegyek és nyomorult személyek dolgai, ha a per nem birtokok és telkek megszerzése körül forog.

8. § Továbbá az eskü meg nem tartásának és minden hamis eskünek a dolga, és minden ügy, a melynek végczélja a bünösnek megjavitása.

9. § Továbbá minden ügy, a melyben valaki birói itéletnél avagy az egyházi törvénynél fogva egyházi átok alá esik.


  Vissza az oldal tetejére