1462. évi törvénycikkek

Befejezés

Mely előrebocsátott czikkelyeket országunk mondott főpapjai, bárói, előkelői és nemesei a föntebb emlitett módon elénkbe terjesztvén, kérve kértek minket, hogy azokat a czikkelyeket királyi beleegyezésünkkel jóváhagyni és ennekutána megtartatni kegyeskedjünk.

Mi tehát mondott országunk főpapjainak, báróinak, előkelőinek és nemeseinek kéréseire hajolván, az elősorolt czikkelyeket és azok mindegyikét elfogadtuk és jóváhagytuk, és elrendeltük, hogy azokat, ennekutána sértetlenül meg kell tartani; s megis fogjuk tartani s foganatosan meg fogjuk tartatni.

Mindez előre bocsátottak bizonyságára elhatároztuk, hogy jelen levelünket titkos pecsétünkkel, melylyel mint Magyarország királya élünk, ellátva és megerősitve, nevezett országunk emlitett főpapjai, bárói, előkelői és nemesei közönségének kiadjuk.

Kelt Budán a fent emlitett országgyülés huszadik napján az Úrnak ezernégyszázhatvankettedik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére