1464. évi I. törvénycikk

hogy Magyarország előbbi királyainak decretumai, melyeket Mátyás király már megerősitett, megtartandók

Először, hogy mi e Magyarországunkat és annak minden hozzátartozó lakóját azokban a javakban és régi szabadságokban, szokásokban és jogokban együttesen és egyenkint véve, a melyekkel ez az ország elődeink idejében élt, megoltalmazzuk és megtartjuk.

1. § És hogy a néhai Lajos és Zsigmond király urak decretumait a néhai András királynak Lajos király ur részéről megerősitett decretumával együtt megerősitjük és az alábbirt czikkelyekkel egyetemben megtartandjuk.


  Vissza az oldal tetejére