1464. évi VI. törvénycikk

a halasztásokról és azok büntetéséről, a kik csalárd halasztásokkal élnek

Ama nyolczados törvényszékek idején adott halasztásainknak pedig senki se vehesse hasznát, mint egyedül azok, kik az ország végvidékein és nevezetesen Bosnyákországban várakat tartanak fönn vagy a kik akkor háboruban vannak elfoglalva, avagy a kik a mi követségeinkben vagy az országéiban járnának a külföldön.

1. § És a kik e három meghatározott eset valamelyikének szine alatt a maguk számára halasztást eszközölnének ki és nem lennének elfoglalva, azokat az ilyen esetekben szokásos büntetésben, vagyis nyelvváltságban kell elmarasztatni.


  Vissza az oldal tetejére