1464. évi XI. törvénycikk

hogy azok, a kik másokat királyi jog czimén vagy egyéb perrel jogaikban igaztalanul zaklatnak, az illető fekvő jószágok becsüjén maradnak

Továbbá, a kik tőlünk mások birtokában levő valamely fekvő jószágokra nézve királyi jog adományozását kérik föl és azt, hogy a felkért jószágok királyi jogra tartoznak, be nem bizonyithatják; valamint azok a perlekedők is, a kik valamely jogon mások fekvőjószágait perlik és az ilyen jószágokhoz való jogukat a törvény rende szerint ki nem mutathatják:

1. § Azok a birtokosnak igazságtalan zaklatása miatt ugyanezen birtokos ellenében ama fekvő jószágok közbecsüjében marasztalandók el.


  Vissza az oldal tetejére