1464. évi XII. törvénycikk

az Albert király halála után elfoglalt fekvőjószágokat vissza kell bocsátani, különben a foglalókat hivják perbe

A kik mások fekvő jószágait a mondott néhai Albert király halála után igazságtalanul elfoglalták, azok mindezeket a jószágokat a legközelebbi keresztelő szent János születése ünnepének nyolczada alatt bocsássák vissza azok részére, a kiket megilletnek.

1. § Azokat a letartóztatókat pedig a mi emberünk és a káptalan vagy convent bizonysága a magunk vagy más rendes birák levele utján intse meg, hogy az elfoglalt fekvő jószágokat bocsássák vissza.

2. § És ha a megintésre vissza nem bocsátják, a legközelebb következő nyolczados törvényszékre idézendők, a kiknek részéről halasztás adása nélkül törvényt és igazságot kell szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére