1464. évi XV. törvénycikk

egy községben vám több helyen nem szedhető; mások földén hamis utak nem tartandók, és a vámos birtok határain kivül senkit sem szabad zaklatni

Vámot egy és ugyanazon községben, nem szabad több helyen szedni.

1. § Hanem csakis egy helyen, még akkor is ha a vámbirtokosok egymásközt bármenynyire egyet nem értenek.

2. § És hogy a vámot minden vámhelyen a régi mód szerint kell szedni.

3. § A kik pedig ezzel ellenkezőt cselekesznek, veszitsék el vámjogukat.

4. § A vámszedők sem mások földén, sem a régi szokástól eltérve, álutakat ne tartsanak; és annak a birtoknak határain kivül, a hol a vámot szedik, a vám meg nem fizetése miatt senkit sem szabad akadályoztatni.

5. § Mindamellett semmi olyan vám- vagy révjognak nem lehet helye, a mely országunk régi szokásával és törvényével ellenkezik.


  Vissza az oldal tetejére