1464. évi XIX. törvénycikk

a ki az ország rendes biráit megveri, hütlenség vétkének büntetésével lakol

A kik az itélőmestert, alnádort, bánt albánt, ispánt vagy alispánt vagy az országnak más rendes biráit a törvényszék tartásának idején vagy különben is ok nélkül megverik, meggyilkolják vagy elfogják, azok ennek törvényes bebizonyitása után örök hütlenség vétkén s ennek büntetésén maradjanak.


  Vissza az oldal tetejére