1464. évi XX. törvénycikk

azokról, kiknek okiratai elvesznek, hogy azok fekvő jószágai a királytól felkért uj adománynyal előleges bizonyitás után megerősitendők és jóváhagyandók

És mivel vannak némely országlakosok, a kiket az ellenség és a hatalmasok jogaiktól és okirataiktól megfosztottak:

1. § Azért ha az ilyenek szomszédaik és határosaik és az ugyanazon vármegyében lakó nemesek tanuságtételével bebizonyithatják, hogy őket jogaiktól és okirataiktól megfosztották és hogy ők és elődeik, azoknak a fekvőjószágoknak és birtokoknak, melyekre az elvett okiratok vonatkoznak, békés uralmában voltak s hogy azok őket illetik:

2. § Akkor mi uj adomány czimén fogjuk minden ilyen embernek az ő fekvő jószágát adni és adományozni.


  Vissza az oldal tetejére