1471. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi, Mátyás Isten kegyelméből Magyarország, Csehország stb. királya. Jelen levelünk rendén adjuk tudtára mindeneknek, a kiket illet.

Hogy, a midőn Mi országunk összes főpapjainak, báróinak és nemeseinek ezt az országgyülést kihirdettük, és velük a minden oldalról fölmerült különféle ügyekről éretten tanácskoztunk, ugyanazok a főpapok, bárók és nemesek, magukat bizonyos szabadságokra és kiváltságokra nézve biztositani kivánván (vagy mert ezek a korábbi decretumokban nem voltak kellőképpen kifejezve) az alábbirt czikkelyeket mutatták és terjesztették elénkbe.


  Vissza az oldal tetejére