1471. évi II. törvénycikk

hogy az ország nemeseit senki se fogja el, kivévén azt, a ki másnak sáfára és szolgálatának teljesitése előtt megszökik

Továbbá, hogy az ország nemeseit, a törvénykezés rendjén kivül, sem nekünk nem szabad letartóztatnunk, sem curiánk biráinak vagy a főpapoknak és báróknak nem szabad letartóztatniok.

1. § Kivévén azokat a nemeseket, a kik mások sáfárjai és uruktól különben, szolgálatuk teljesitése nélkül, eltávoznának; mert ezek akkor letartóztatandók.

2. § A tisztekre nézve pedig megtartandó a néhai Zsigmond király decretumában kimondott szabály.


  Vissza az oldal tetejére