1471. évi XVI. törvénycikk

a jobbágyok költözködése ugy történjék, mint Zsigmond császár idejében

Továbbá az emlitett néhai Zsigmond király decretumában foglalt büntetések alatt tilos bárki jobbágyának jogtalan elvitele.

1. § És ha valamely vármegyének ispánjai, alispánjai vagy szolgabirái a panaszos fél kérésére a jogtalanul elvitt jobbágyot, a szokott birsággal vissza nem vezetnék, tisztüket veszitsék.

2. § A kik pedig jobbágyaikat szabadon el nem bocsátanák, az olyanok ellen az öszszes nemesek kötelesek az ispán támogatására fölkelni, főképen, ha annak kikényszeritésre elegendő hatalma nem volna.

3. § Ezenkivül, ha maga a vármegye ispánja vinné el az ország joga és törvényei ellenére a jobbágyokat, azt, hasonló módon, tisztétől kell megfosztani.


  Vissza az oldal tetejére