1471. évi XVII. törvénycikk

a szentszéken a Mátyás második decretumában felsorolt ügyeken kivül másokat nem szabad elbirálni * 

Hogy az egyházi biróságban avagy szentszéken azokat az ügyeket kell tárgyalni és elbirálni, s melyeket a megkoronáztatásunk idején kiadott s már emlitett decretumunk foglal magában, egyebeket nem.

1. § És ha ezzel valami ellenkező történnék, ennek orvoslása végett a király határozatát kell kikérni.


  Vissza az oldal tetejére