1471. évi XXII. törvénycikk

a levelek megváltásai és hiteles bizonyságok végrehajtásai Zsigmond decretuma szerint történjenek

A káptalanok és conventek a levelek váltságdija és utazásaik tekintetében tartsák meg a néhai Zsigmond király emlitett decretumában foglalt szabályt.

1. § És ha e részben azt a szabály meg nem tartanák és ez a megye nemeseinek közös tanuvallatás vagy közönséges gyülés utján tett tanuságából bebizonyulna, az ellenkezőleg cselekvők javadalmaikat veszitsék.


  Vissza az oldal tetejére