1471. évi XXXI. törvénycikk

a jelen decretumot mindenki tartsa meg

Továbbá, hogy a jelen decretumot az abban czikkelyenkint meghatározott büntetések terhe alatt, mindenki tartsa meg, és hogy ezt a decretumot minden egyes vármegye számára le kell irni és egyes vármegyék törvényszékének helyére el kell küldeni, a mely is a nemesek egyes gyüléseiben kéznél legyen.

1. § És a vármegyék ispánjai, alispánjai és szolgabirái az abban foglalt czikkelyeket összeségükben és egyenkint, minden őket érintő dologban sértetlenül megtartsák és mások által megtartassák.

2. § És mindazokat, kik azok ellenére cselekszenek, az ispánok vagy alispánok és szolgabirák, mint a közigazság védelmezői, a decretumban kijelentett büntetésekkel sujtsák.

3. § És ha valaki Tőlünk a maga részére e decretummal ellenkező levelet eszközölne ki, ezt nem kell megtartani.

4. § Különben, ha maguk az ispánok, vagy alispánok és szolgabirák cselekednének valamit, a mi a decretummal ellenkezik, akkor e tettükért és gonoszságuk elkövetéseért és kártételükért értesités mellett curiánkba kell perbehivni, a hol is a tőlünk e decretum ellenére nyert levél erejével magukat soha se védhessék, hanem hatalmaskodás tényén maradjanak.


  Vissza az oldal tetejére