1474. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi, Magyarországnak a jelen budai gyülésben, egész Magyarország képviseletében egybesereglett főpapjai, bárói és választott nemesei, jelen levelünk rendén adjuk tudtára mindeneknek, a kiket illet:

1. § Hogy midőn a Felséges fejedelemnek és urnak, Mátyás urnak, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország stb. királyának, a mi természetes urunknak parancsára és meghagyására e napokban ide Buda városába egybegyültünk, hogy az ország különféle ügyei és különösen annak a törökök ellen való megvédelmezése fölött tanácskozzunk, a kik e Magyarországot sokféle módon dulták és fosztogatták és jövőre még erősebben, mint valaha, szándékoznak pusztitani; és a midőn a mondott Magyarország dolgait és ügyeit meg szükségét magunk között huzamos időn át tárgyaltuk: végre közösen a következő czikkelyekben állapodtunk meg:

2. § S valamint most meggyőződtünk arról, hogy ezek egész Magyarország és lakói előnyösebb helyzetének, javának és szükségének czélszerüen megfelelnek, ugy azokat közös akarattal és egyenlő értelemmel elhatároztuk és végleg megállapitottuk.


  Vissza az oldal tetejére