1474. évi I. törvénycikk

egy forintnyi hadi segély

Először, hogy Magyarországnak a törökök ellen való megvédelmezése czéljából, minden egyes kapu után, országszerte, egy arany forintot kell fizetni a következő módon:

1. § Hogy mi főpapok, bárók és országlakók végeztük és határoztuk, hogy azt minden fekvő jószág után, ugy királyurunkéi és anyjaasszonyéi, mint a mieink és bármely más, még kiváltságolt birtokos emberéi után is, valamint a királyi városok részéről is elengedhetetlenül kell fizetni és senkinek sem szabad elengedni.

2. § Ha pedig valamely kiváltságolt ezt a segélyt meg nem adná, akkor mások se tartozzanak azt megfizetni.


  Vissza az oldal tetejére