1474. évi törvénycikkek

Befejezés

És ezeket a czikkelyeket, a melyeket, mint emlitettük, egyértelemmel határoztunk el, mint hasznosakat és mondott Magyarországunk s az ő köztársasága jelen szükségének megfelelőket, elfogadtuk és jóváhagytuk.

Sőt azokat mondott Magyarország összes lakóinak nevében és személyében elfogadjuk és jóváhagyjuk és meg fogjuk tartani; és a mennyire tőlünk telik, ez országnak minden, bármily rendü, rangu és nyelvü lakójával is meg fogjuk tartani, jelen levelünknek (a melyre pecséteinket ráillesztettük) erejénél és tanuságánál fogva.

Kelt Budán a szent Ferencz hitvalló ünnepét közvetlenül megelőző vasárnapon, az Úrnak ezernégyszáz hetvennegyedik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére