1478. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi Isten kegyelméből Magyarország, Csehország stb. királya, jelen levelünkkel adjuk emlékezetre:

1. § Hogy miután Mi (az ausztriai háboruból Isten engedelméből nemes diadallal és szerencsés győzelemmel) e Buda városunkba már régen visszatértünk, ugyanakkor összes hű főpapjaink, báróink, előkelőink, valamint országunk minden vármegyéjének választott nemesei ugyanott országgyülésre egybesereglettek s azok fölött, a melyek egyenesen az ország hasznára, üdvös békéjére és nyugalmas állapotára tartoznak, tanácskoztak.

2. § A mely emlitett főpap urak, bárók és nemesek az ország védelmezésére és föntartására néző dolgokat és ügyeket hosszas töprenkedéssel megfontolván és ujra meg ujra meghányván, egyéb dicséretes rendeléseik között bizonyos czikkelyeket terjesztettek elénkbe, a melyek tudniillik alább következnék.

3. § Alázatosan esdekelvén felségünknek, hogy ezeket a czikkelyeket elfogadni és jóváhagyni, s azokat és azok mindegyikét velünk született kegyességünknél fogva megtartani méltóztassunk. Mely czikkelyeknek elseje im ez.


  Vissza az oldal tetejére