1478. évi I. törvénycikk

minden egyes kaputól egy forint segélyt ajánlanak föl

Felséges fejedelem! ámbár hosszú idő óta eléggé meg vagyunk terhelve: mégis miután meggondoltuk az ez alkalommal fennlevő szükséget, miután Felségednek azt a kérését is figyelembe vettük, melyet a minap hü követei utján a jelen országgyülésen nyilvánitott, miután ezenfelül bizunk felséged ama kegyességében, hogy minket ennekutána királyi jóindulatában részesitend és legkegyelmesebb és legjobb akaratu urunk maradand és hogy minket minden régi szokásunkban is kegyesen meg fog tartani.

1. § Ő felségednek a jelen évre minden egyes jobbágy kaputól a kamaranyereség beszámitásával egy-egy forinttal adózunk.


  Vissza az oldal tetejére