1478. évi II. törvénycikk

az egy forintos segélyt felajánlják a következő öt évre

Továbbá, hogy Felséged annál jobban gondoskodhassék saját szükségéről, valamint országainak szabadságáról és helyreállitásáról és hogy annál is inkább fordithassa figyelmét a törökök támadásai ellen való védekezésre:

1. § Igérjük, hogy Felségednek a következő öt évben, vagyis urunk körülmetélésének legközelebbi ünnepétől, tudniillik az ezernégyszázhetvenkilenczedik évtől kezdve a jobbágyok minden egyes kapujától (az alább megjelölt módon) szintén fogunk egy forint adót fizetni, melybe felségednek kamaranyeresége beszámitandó.

2. § Mindamellett annak kijelenésével, hogy az első adót Urunk körülmetélésének legközelebb következő ünnepén kell beszedni, a többi pedig az öt év elteléseig mindenkor szent Márton napján lesz behajtandó, ugy, hogy méltóztassék Felségednek az alábbirt czikkelyeket elfogadni.


  Vissza az oldal tetejére