1478. évi IV. törvénycikk

kiket kell az adózás alól kivenni

Továbbá, a jelen és jövendőbeli adókivetés ilyen módon történjék.

1. § Hogy az egy telkes nemesekre, a nemesek majorsári házaira és azokra a cselédeikre, kik uraik költségén tartják fönn magukat, továbbá a csürbirákra és nagyon szegényekre, valamint a puszta helyekre és malmokra nem kell adót kiróni.

2. § Az adónyugtatványozásért két dénárnál többet nem szabad venni, és az adókirovókra sem a falusbiró sem a falu nem tartozik költekezni.

3. § Egy forint fejében száz denárt kell venni és nem többet.

4. § A zsellérek közül pedig azokra kell adót kiróni, kiknek szántható jobbágyföldük van vagy a kik saját szőlőjüket mivelik; másokra adót nem kell róni.


  Vissza az oldal tetejére