1478. évi XIII. törvénycikk

hogy évenkint négyszer kell törvényszéket tartani

A rövid és nyolczados törvényszékek biráskodásában ilyen rendet kell tartani:

1. § Hogy tudniillik ama négy nyolczados törvényszék közül, melyeknek tartása eddig szokásban volt, a szent Mihály arkangyal-napi nyolczados törvényszéket (a különben szokott módon) minden kigondolható mentség mellőzésével, országunk minden perlekedője részére közönségesen meg kell tartani.

2. § A mostan bizonyos okoknál fogva abban maradt másik három nyolczados törvényszékre nézve pedig azt határoztuk: hogy az elmaradt nyolczados törvényszékek helyett, azok helyén és határidejében rövid törvényszékek tartandók, melyeket az e czélra régtől fogva kijelölt ünnepeknek, ugymint Szent György, Jakab és Vizkereszt ünnepeinek huszonötöd napjától kezdve a következő más huszonöt köznapon félbeszakitás nélkül kell folytatni.


  Vissza az oldal tetejére