1481. évi XVI. törvénycikk

a káptalanok és conventek bizonyságairól, kik a részükre megállapitott fizetéssel meg nem akarnának elégedni

Továbbá mivel a jelen országgyülésen vagy gyülekezetben igen sok országlakos panaszkodott, hogy a pecséttel élő káptalanok és conventek, bizonyságaik kiküldése alkalmából, az ország lakosait a részükre rendelt fizetésen tul terhelik és tetszésük szerint róják meg dijakkal:

1. § Határoztuk hát és végeztük e tárgyban, hogy az a megye, a melyben ez megtalálna történni, hü eskü alatt tartozik azt nekünk, emlitett Mátyás királynak megirni, és a mi dolgunk tesz az ilyen rendetlenségeket helyreigazitani, valamint azokat, a kik e rendetlenségeket vakmerően elkövetni merészlik, ugy megfenyiteni és megbüntetni, hogy a többiek is példát vegyenek róluk.


  Vissza az oldal tetejére