1481. évi XVII. törvénycikk

az egyházi birák ne általános idézéseket és megintéseket adjanak ki, hanem olyanokat, a melyekben az idézendők megvannak nevezve és az ügy meg van jelölve

Továbbá, hogy az egyházak főpapjai s ezek helyettesei általános idézéseket és megintéseket, azok neveinek kitétele nélkül, a kik ellen ez idézéseket és megintéseket kérték, ne adjanak ki, sem pedig csekély és különösen oly ügyek miatt, melyek az egyházi biróság elébe nem tartoznak, polgári és világi személyeket törvénybe ne hijanak.

1. § Hanem a mikor valakinek kérésére idézéseket vagy akár megintéseket rendelnek el, tegyék ezt az idézendők vagy megintendők neveinek és az ügyeknek megjelölésével a melyekben azokat idézni vagy meginteni kell.

2. § És csekély ügyek miatt ne rendeljék el az idézést: hanem mindenkit, ugy egyházi, mint világi személyt, saját ura elébe küldjenek.

3. § Ha pedig oly ügyek fordulnak elő, melyek tisztán egyházi biróságok elé tartoznak, ezeket minden világi vagy egyházi személy először saját püspöke előtt perelje és azután, ha ennek az itéletével meg nem elégednék, felebbezzen az ő érsekéhez és igy tovább.

4. § Az idézés és megintés elrendelése alkalmával azonban mindenkitől patvarsági esküt kell követelni.


  Vissza az oldal tetejére