1485. évi II. törvénycikk

a nádor az ország örökösének gyámja vagy gondnoka

Másodszor: ha valamely király kiskoru örököst hagyna maga után, a nádor tiszténél fogva mint az ő gyámja tartozik és köteles őtet apai országaiban és uradalmaiban megtartani és hüségesen megvédelmezni.

1. § A mely nádornak időközben, mig az örökös felserdült korát eléri, ennek összes alattvalói és országlakosai épen ugy tartoznak engedelmeskedni s magukat minden dologban alárendelni, mint valódi uroknak és királyuknak.


  Vissza az oldal tetejére