1485. évi VIII. törvénycikk

köteles a panaszokat a király elébe terjeszteni

Nyolczadszor: ha a királyi felség fekvő jószágokat adományoz és ellentmondók jelentkeznének és felhoznák, hogy a király azokat igazságtalanul adományozta: a nádornál kell panaszt tenniök és ez tartozik az efféle panaszokat mentül előbb a király tudomására hozni.

1. § Ha pedig a király távol lenne, mindamellett köteles a panasz meghallgatása után a királyt mentül előbb értesiteni és egyuttal megkérni, hogy ő felsége határnapot és helyet tüzzön ki, a mikor és a hol e panaszt megvizsgálni, megvitatni és elintézni kellessék.


  Vissza az oldal tetejére