1486. évi II. törvénycikk

a kihirdetett gyülések és rövid perbehivások megszüntetése

Továbbá, minthogy a kihirdetett gyülések tartásában igen sok szabálytalanság és hallatlan botrányok és nem sejtett véletlen veszélyek szoktak fölmerülni:

1. § Azért ennek a veszedelmes és ez országon kivül hallatlan biráskodásnak vagy inkább romlásnak megszüntetése czéljából, az összes országlakosok egyenlő akaratára tanácsára és határozatából rendeltük és végeztük,

2. § Hogy ezután, ilyen kihirdetett gyüléseket soha, semmi időben sem szabad tartani, hanem azokat teljesen meg kell szüntetni és örök időkre el kell törölni és eltörlötteknek kell tekinteni.

3. § Továbbá határoztuk, hogy a rövid perbehivások is hasonlóképen abba maradjanak és megszünjenek.


  Vissza az oldal tetejére