1486. évi III. törvénycikk

évenként két nyolczados törvényszék tartandó, a melyeken két rendes biró legyen jelen, és szent Jakab meg Vizkereszt ünnepén két más, rövid törvényszék

Továbbá, hogy (ha csak a királyi felségnek vagy az országnak valamely törvényes és fontos szüksége nem jönne közbe) évenkint, akár az országban van a királyi felség, akár nincs, két nyolczados törvényszéket kell tartani, tudniillik a szent György és szent Mihály napiakat, még pedig akképen, hogy azok megtartásának első szaka vagy határideje az emlitett napok után következő huszadik napon azonnal megkezdődjék.

1. § A melyeken a rendes birák közül legalább is kettőnek jelen kell lennie; ha pedig a többiek valamely sürgetős szükség miatt jelen nem lehetnének, helyetteseiknek mégis jelen kell lenniök.

2. § Azok helyébe pedig, kik nem jelenhetnek meg, a királyi felség a főpap urak és bárók közül másokat tartozik kirendelni.

3. § A most emlitett két rendes biró nélkül azonban e nyolczados törvényszékeket nem kell és nem is szabad megtartani.

4. § Tartsanak pedig addig, a meddig szükségesnek látszik.

5. § Továbbá végeztük: hogy Erdélyben és Szlavoniában hasonlóképen évenkint két más nyolczados törvényszéket kell tartani tudniillik a vizkereszt és szent Jakab napiakat. Ezek hasonlóképen ez ünnepek huszadnapján vegyék kezdetöket és tartsanak addig, a meddig szükségesnek látszik.


  Vissza az oldal tetejére