1486. évi IV. törvénycikk

a birtokjogok dolgát illető minden pert négy nyolczados törvényszakban be kell fejezni

Továbbá, mivel a peres, különösen pedig a birtok dolgát illető ügyeknek végleges eldöntése, az azokban engedett különböző határidők és különböző halasztások következtében hosszura szokott nyulni, oly annyira, hogy néha egy emberöltő alatt sem lehet valamely ügyet véglegesen befejezni, a mi miatt a felek sulyosan vannak munkával és költséggel terhelve és nem ritkán véginségre kénytelenek jutni:

1. § Ezért határoztuk: hogy jövőre az összes peresügyeket, a birtok és birtokjogok dolgát illetőket is, bármely biró előtt inditsák is meg ezután, minden halasztás és elodázás nélkül és minden kifogás kizárásával négy nyolczados törvényszak alatt végképen be kell fejezni.


  Vissza az oldal tetejére