1486. évi VI. törvénycikk

a hatalmaskodások, kártételek és bántalmazások tárgyában inditott pereket az első nyolczados törvényszéken, ha pedig birtok dolgát érintik, a másodikon kell befejezni, és perbehivást minden biró elrendelhet

Továbbá, miután elrendeltük, hogy a birtokjogok tárgyában inditandó összes pereket négy határidő vagyis nyolczados törvényszék alatt kell véglegesen befejezni:

1. § Ezért határoztuk és végeztük, hogy az értesitő perbehivásokat, melyek hatalmaskodások, kártételek és egyéb bántalmak és jogsértések tárgyában történnek, a perbehivás után tartandó első nyolczados törvényszak alatt kell véglegesen elintézni.

2. § Ha pedig birtok dolgában történnek, és főképen ha jogok vagy okiratok felmutatását teszik elkerülhetetlenül szükségessé, e kiváltságlevelek felmutatása végett a második nyolczados törvényszakig (de nem tovább) el szabad azokat halasztani.

3. § Az értesitő perbehivásokat pedig, bármely dologban történtek is, minden rendes birónak, tudniillik ugy a királynak mint a nádornak és az országbirónak, valamint a szlavon, horvát és dalmát bánoknak, de meg az erdélyi vajdának pecsétjei alatt is szabad elrendelni.


  Vissza az oldal tetejére