1486. évi XIII. törvénycikk

eltörlése az „N. beleegyezésével és parancsából”-féle záradékkal kiadott perbehivásoknak és hogy a nemes feleségeket, anyákat, leányokat ne hivják perbe

Továbbá, némelyek a perbehivásokban ezt szokták kitenni: „N. és N. beleegyezésével és akaratából”; a mi, hogy egyenesen az Isten és az ő igazsága ellen van, kétséget sem szenved. Mert hát ki tudhatja azt, hogy az illetők abba, a minek elkövetését valaki állitja, beleegyeztek-e vagy azt akarták-e? minthogy a titkok és a szándék fölött Istenen kivül senki sem itélhet helyesen.

1. § Miért is határoztuk: hogy ennek utána soha sem kell ilyen perbehivásokat elrendelni.

2. § A nemesek feleségét, anyját, leányait és nővéreit sem kell soha perbe hivni, hacsak olyan birtokjogok alapján nem inditanák meg a pert, a melyek őket is egyenlő joggal illetik.

3. § Mindazonáltal az előbb emlitett záradékkal, vagyis ezzel: N. és N.-nek beleegyezésével, parancsából és felbujtására soha, semmi időben sem kell őket perhehivni.

4. § S ha ez mégis megtörténnék, a rendes birák és az itélőmesterek azt figyelmükre ne méltassák, soha meg se engedjék.


  Vissza az oldal tetejére