1486. évi XIX. törvénycikk

miképen fejezendők be négy nyolczados törvényszakon a birtokjogokat tárgyazó peres ügyek

Továbbá: minthogy a birtokok és birtokjogok tárgyában is ezután inditandó pereknek eldöntése és az országlakosok nyugalma és a közigazság érdekében csak négy nyolczados törvényszakra van szoritva és korlátozva:

1. § Határoztuk, hogy a birtokjogokat tárgyazó perbe idézett minden alperest az első nyolczados törvényszéken ki kell kiáltani, hogy a perbehivás annál inkább tudomására jöjjön.

2. § És az itélőmesternek, a ki előtt az a per folyamatba jött, lajstromot kell vezetnie, a mint ez szokásos.

3. § És ha ez a nyolczados törvényszakon nem jelent meg, semmi teherben vagy birságban sem kell elmarasztalni.

4. § De ha a másodikon és harmadikon sem fog megjelenni, akkor a régtől fogva szokásos birságot tartozik megfizetni.

5. § A negyedik nyolczados törvényszakon pedig, akár megjelenik s akár fogja magát és ügyét védelmezni, akár nem, a pert az előrebocsátott czikkely értelmében, akármiféle szóváltás ellent nem állván, véglegesen kell elintézni és befejezni.


  Vissza az oldal tetejére