1486. évi XXXIV. törvénycikk

hogy a szökevény szolgát vagy tisztet az, a kihez szökött, adja vissza előbbi urának

Ezenkivül, ha valakinek szolgája vagy sáfárja megszökik és más úr szolgálatába ált be, az uj ur a réginek megkeresésére és megintésére azt nyomban szabadságolni és magától elbocsátani tartozik, különben legott ama szolga kétszeres dijában elmarasztaltnak kell őt tekinteni.

1. § És nem kevésbé, ha semmi áron sem akarná elbocsátani, a sérelmes őtet a legelőször tartandó nyolczados törvényszékre perbe hivja, a hol neki annak részéről teljes és méltó igazságot kell szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére