1486. évi XXXVI. törvénycikk

hogy a parasztok, kik feleségeiket viszik, vámot ne fizessenek. A szabók vagy posztónyirók vám fejében ne fizessenek többet, mint más utasok

Továbbá a parasztoktól, kik más falukból feleségeiket hozzák, ezután egyáltalán semmi vámot sem kell venni.

1. § És hogy a szabóktól meg posztónyiróktól nem negyven denárt, mint eddig szokásban volt, hanem csak annyit kell a vámhelyeken venni, a mennyit más mesteremberektől és utasoktól vesznek.