1486. évi L. törvénycikk

Szlavonország Zagoria vármegyéjének biráskodása szünjék meg; és a felebbezés a bánhoz menjen

Továbbá végeztük, hogy Zagoria ispánjainak törvényszéke és biráskodása, melyet eddig Varasdon szoktak tartani, szünjék meg, és azt ennekutána soha semmi időben sem kell megtartani.

1. § És hogy az abból a megyéből való peres felek ügyeiket Szlavonia bánjainak törvényszéke vagy birósága elébe kötelesek és tartoznak vinni.