1486. évi LII. törvénycikk

miképen kell a feleken (akár az ország rendes birái előtt, akár a megyei székeken itélték legyen el) a birságokat megvenni

Továbbá végeztük, hogy ha a peres felek valamelyikét akár a nádor vagy országbiró, akár a többi rendes egyházi és világi birák előtt a nyolczados törvényszékek idején birságokban vagy törvénykezési terhekben marasztalnák, a biró kényszeritse arra, hogy az ilyen terheket vagy birságokat a per befejeztével azonnal megfizesse.

1. § És ha a per végitélettel el lesz döntve, az elmarasztaltnak javaiból először az ellenfelet köteles az ő részére nézve kielégiteni, és azután szabadságában ált a maga birói részébe eső hányadot (a mint eddig is szokásban volt) beszedni.

2. § Hasonlóképen azok is, kiket a törvényszéken a vármegyei ispánok előtt marasztalnak el valamely teherben, kötelesek azt, előzetesen történt megintés után tizenöt nap alatt megfizetni.

3. § És ha nem tudnák vagy egyenesen nem akarnák megtenni, szabadságukban áll azoknak annyi jószágát és birtokát megszállni, a mennyi a teherrel vagy a birsággal fölér.


  Vissza az oldal tetejére