1486. évi LIX. törvénycikk

a szent jóbi és a kisebb conventek többé leveleket ne adjanak ki

Továbbá, hogy a kisebb conventek, és különösen a szent jóbi convent, tartózkodjanak jövőre a levelek kiadásától, és ezeknek semmi erejük se legyen.