1492. évi VI. törvénycikk

a tanácsosok, a kanczellár, kincstárnok és egyéb tisztviselők magyarok legyenek

Továbbá, hogy a midőn Magyarországban fog tartózkodni, a tanácsosokat, kanczellárokat, a kincstárnokot, az udvarmestereket, főasztalnokot, főpohárnokot, kamaragrófokat a magyarok közül vegye és egyáltalán minden felsőbb és alsóbb tisztségre magyarokat alkalmazzon, a mint ez a néhai boldog emlékü fenséges László király ur idejében is szokásban és gyakorlatban volt.