1492. évi IX. törvénycikk

a birtokjogok nem idegeneknek, hanem magyaroknak adományozandók

A birtokok és birtokjogok nem idegenek, hanem az ország jól érdemesült és Magyarország koronájának alá vetett lakosai részére adományozandók, érdemeikhez és szolgálataikhoz képest.

1. § Szabadságában álljon pedig a királyi felségnek száz jobbágytelek erejéig önszántából tetszése, szerint, bárki részére adományt tenni.

2. § Azonban százon felül főpapjainak és báróinak tanácsával adományozzon, a mint ezt ő Felségének hitlevele tartalmazza.