1492. évi XXV. törvénycikk

a szomszéd tartományokkal való határigazitás

A Magyarország és Ausztria közt régi időtől fogva fennálló határokat, a melyeket a néhai Mátyás király ur ujonnan kiigazitott és visszaszerzett, hagyja és tartsa meg, a királyi felség ugyanabban az állapotban. És hogy a Magyarország és Morvaország, valamint Lengyelország közt hasonlóképen kiigazitandó határokra nézve határozza el a királyi felség, hogy ez országok hasznára mit volna legjobb tenni?


  Vissza az oldal tetejére