1492. évi XXXV. törvénycikk

a nádori köztörvényszék eltörlése és a gonosztevők megbüntetésének módja

A köz- vagy nádori törvényszék, melyet nádori közönséges gyülésnek neveznek, eltörlendő és jövőre soha, semmi időben sem szabad ezt megtartani.

1. § Mindazonáltal, ne hogy úgy tünjék föl, mintha ezzel a gonosztevőknek a büntettek elkövetésére szabadságot adnánk és engednénk, végeztük, hogy ha valamely vármegye valamikor észre venné, hogy a latrok, tolvajok, gyilkosok, gyujtogatók, hamisitók és más gonosztevők háborgatják és látná, hogy az ilyen gonosztevők és bűnösök ott elszaporodnak, a királyi felségnek az illető vármegye kérésére bele kell egyeznie s azt fel kell hatalmaznia, akképen, hogy ő felségének kötelessége legyen az ilyen gonosztevőket és bűnösöket az illető vármegyében a nádor vagy udvarbirája utján nyomoztatni és kiirtatni.

2. § Arra az esetre pedig, ha e vármegyében levő némely hatalmasbak ezt elérni és kérni nem akarnák, az illető vármegye nemeseinek közönsége szabadon kérhesse ezt a királyi felségtől.